top of page

Privacy notice

Dear Visitor!

As the founder of IKON Design Home Furnishing Studio, more thanwww.ikondesign.hu- conscientiously, reliably, devotedly- aMy work is a real help

The protection of your data is important to us. When you visit the www.ikondesign.hu website, you also provide us with your personal data.

 

Your personal data can be processed by us in two ways:

1. On the one hand, in connection with the maintenance of the Internet connection, technical data related to the computer, browser program, Internet address, and visited pages, i.e. cookies (small text files placed on the device), are automatically created in our computer system. The purpose of this data management is that by using Google Analytics to improve our website, we can always provide our customers with the best user experience. The data is stored by Google and then given to us in the form of statistics (only as a report - e.g. gender or age distribution, etc.). By using this information, we obtain comprehensive traffic data on website usage and analyze usage trends in order to improve and develop website functions. You can specify the conditions for storing and accessing cookies in your own browser.

2. In addition, you can voluntarily provide your name, address or other data related to the future project if you are interested while using the website. You can send an email or contact us by phone. Contacting and providing data is voluntary. Our aim is to ensure that the personal rights of the Visitors/Users (hereinafter: Data Subjects) are respected when using the services of the website, in particular their right to the protection of personal data, and during the manual/machine processing and handling of their personal data.

During the development of the website, we have endeavored to ensure that the personal data of the Data Subjects is handled only to the extent necessary for the use of the services of the website, and in accordance with the Data Subjects' instructions. The data that comes to our attention in connection with the visit to our website will not be passed on, except for those automatically generated technical data. , who physically operate the internet server in relation to website visitation statisticswww.wix.compage are generated.The website www.wix.com performs a regular analysis of website visit statistics.
 

ikondesign.hu, as a Data Controller, only manages personal data that is essential for the realization of the purpose of data management and suitable for achieving the purpose. Personal data is processed only to the extent and for the time necessary to achieve the purpose.

Name of the Data Controller:
Dr. Dóra Mészöly-Balogh is an individual entrepreneur
address: 1021 Budapest, Budakeszi út 71.

Registration number: 33833579

 

The data controller entitled to access the data provided on the website:

Dr. Mészöly-Balogh Dóra egyéni vállalkozó
címe: 1021 Budapest, Budakeszi út 71.

Nyilvántartási száma:33833579

A honlap tárhelyszolgáltatójának neve és elérhetőségei: www.wix.com weboldal.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weblap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Az adatkezelés elvei:

Az adatkezelésnek törvényesnek és tisztességesnek kell lennie. Az adatkezelést az Érintettek számára átlátható módon kell végezni. Az adatok kizárólag egyértelműen meghatározott, törvényes céllal kezelhetők. Kizárólag a cél megvalósulásához szükséges adatok kezelhetők. Az adatok kezelése nem végezhető a célokkal össze nem egyeztethető módon.Az adatok kezelése csak a cél eléréséhez szükséges ideig történhet.Biztosítani kell a személyes adatok biztonságát és védelmét.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelésre a www.ikondesign.hu internetes oldalon (a továbbiakban: weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, az Érintettek megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást az Érintett – az alábbi táblázatban megjelölt adatok kezelése tekintetében – jelen adatvédelmi tájékoztató előzetes megismerését követően, kifejezett hozzájárulásával a weboldal használatával adhatja meg.

Az adatkezelés célja és időtartalma: Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az  Érintettel, továbbá a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, az Érintettek tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése. Az Adatkezelő az Érintett adatait kifejezetten célhoz kötötten – az alábbi táblázat szerint – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tárolja és kezeli.

A honlap által használt cookie-ek és a honlapon megadható kezelt adatok köre és kezelésének célja, jogalapja, módja és időtartalma:

Cookie-k használata során: Adatkezelés célja: cookie-k elhelyezése a weblap böngészése során (Google Analytics anonim weboldali statisztikai adatok kezelése) statisztikai adatok elemzése, a weboldal hatékonyságának javítása és a felhasználói élmény fokozása céljából cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában nem kerül továbbításra. Az adatok nem kerülnek tárolásra.

Egyszeri telefonos érdeklődés esetén (az általános lakberendezési tájékoztatásról): telefonszám nem kerül rögzítésre, beszélgetés nem kerül sem rögzítésre, sem továbbításra.

E-mailben történő érdeklődés esetén (az általános lakberendezési tájékoztatásról): email cím, név, telefonszám a projettel kapcsolatban kerül rögzítésre, nem kerül továbbításra, ha nem lesz szerződéskötés, max. 30 napon belül törlésre kerülnek.

Érintettek jogai:

Az Érinett a kapcsolatfelvétel során rögzített adatokat megismerheti, írásban kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. A kapcsolatfelvétel során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését az Érintett az Adatkezelő felé írásban kezdeményezheti, a következő elérhetőségre küldött írásbeli nyilatkozattal, postai úton, levélben, ajánlott küldeményként: a fent megadott elérhetőségen. Az adatkezelő a kért adatokat lehetőség szerint haladéktalanul – de legkésőbb az ajánlott levél kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül – módosítja, illetve törli a kért adatokat, és erről értesíti a Látogatót (Felhasználót).Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Egyéb rendelkezések:

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. Bármely Érintett adatai megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokvalódiságáért és megfelelőségéért kizárólag az Érintett felel, az általa megadott adatokkal összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt Érintettet terheli. Az adatkezelő nem kínál 18 éven aluli Érintettek (gyermekek) számára szánt szolgáltatást. Ezúton kijelenti, hogy nem rögzít, nem gyűjt, és nem kezel 18 éven aluli gyermekekről személyes adatokat (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

Fogalom meghatározások:

Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Personal data: the data that can be associated with the data subject - in particular the data subject's name, identification mark, and one or more physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity characteristics - as well as the conclusion that can be drawn from the data regarding the data subject.

Affected: any natural person identified or - directly or indirectly - identified on the basis of personal data.

Contribution:the voluntary and decisive declaration of the data subject's will, which is based on adequate information, and with which he gives his unequivocal consent to the processing of his personal data in full or covering certain operations.

Data manager:the natural or legal person or organization without legal personality who, independently or together with others, determines the purpose of data management, makes and implements decisions regarding data management, or implements them with the data processor.

Data processing:performing technical tasks related to data management operations, regardless of the method and tool used to perform the operations, as well as the place of application, provided that the technical task is performed on the data.

Data processor: the natural or legal person or organization without legal personality who processes data on the basis of a contract, including a contract concluded under the provisions of the law.

Data transfer: if the data is made available to a specific third party

Third person:a natural or legal person, or an organization without legal personality, which is or is not the same as the data subject, the data manager or the data processor

Protest: the statement of the data subject objecting to the processing of their personal data and requesting the termination of data processing or the deletion of processed data

Data deletion:rendering the data unrecognizable in such a way that their recovery is no longer possible

Data destruction: complete physical destruction of the data or the data carrier containing it

bottom of page